ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ซิสเตอร์อุรัยวัน มีศรี

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ฝ่ายบริหารและบุคลากร
บรรยากาศรอบโรงเรียน
แหล่งเรียนรู้
ภาพกิจกรรม

กิจกรรมถวายความดีเพื่อพ่อหลวง
( จำนวน 29 รูป / ดู 231 ครั้ง )
อบรมครูคาทอลิก
( จำนวน 17 รูป / ดู 68 ครั้ง )
ฟื้นฟูจิตใจครูพุทธ
( จำนวน 40 รูป / ดู 111 ครั้ง )
พิธีร่วมถวายความไว้อาลัยพ่อหลวง
( จำนวน 61 รูป / ดู 543 ครั้ง )
แข่งขันทักษะวิชาการระดับกลุ่ม
( จำนวน 35 รูป / ดู 405 ครั้ง )
นิเทศติดตามลูกเสือเนตรนารีต้านภัยยาเสพติด
( จำนวน 31 รูป / ดู 514 ครั้ง )
พิธีเปิด-ปิด กีฬาสี
( จำนวน 89 รูป / ดู 1816 ครั้ง )
ฉลองศาสนนามน.ออกัสติน
( จำนวน 40 รูป / ดู 490 ครั้ง )
ทัศนศึกษา ป5 และ ม2
( จำนวน 24 รูป / ดู 674 ครั้ง )
วันแม่แห่งชาติ
( จำนวน 117 รูป / ดู 1394 ครั้ง )
รณรงค์ประชามติ 59
( จำนวน 10 รูป / ดู 268 ครั้ง )
วันภาษาไทย
( จำนวน 55 รูป / ดู 978 ครั้ง )