ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ซิสเตอร์อุรัยวัน มีศรี

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ฝ่ายบริหารและบุคลากร
บรรยากาศรอบโรงเรียน
แหล่งเรียนรู้
ภาพกิจกรรม

กิจกรรมวันเด็ก
( จำนวน 48 รูป / ดู 104 ครั้ง )
คริสตมาสภายใน
( จำนวน 38 รูป / ดู 209 ครั้ง )
ค่ายลูกเสือเนตรนารีประถม1-3
( จำนวน 15 รูป / ดู 83 ครั้ง )
ค่ายลูกเสือเนตรนารีมัธยม1-3
( จำนวน 85 รูป / ดู 513 ครั้ง )
ค่ายลูกเสือ-เนตรนารีประถม4-6
( จำนวน 29 รูป / ดู 143 ครั้ง )
กิจกรรมถวายความดีเพื่อพ่อหลวง
( จำนวน 29 รูป / ดู 399 ครั้ง )
อบรมครูคาทอลิก
( จำนวน 17 รูป / ดู 124 ครั้ง )
ฟื้นฟูจิตใจครูพุทธ
( จำนวน 40 รูป / ดู 200 ครั้ง )
พิธีร่วมถวายความไว้อาลัยพ่อหลวง
( จำนวน 61 รูป / ดู 767 ครั้ง )
แข่งขันทักษะวิชาการระดับกลุ่ม
( จำนวน 35 รูป / ดู 499 ครั้ง )
นิเทศติดตามลูกเสือเนตรนารีต้านภัยยาเสพติด
( จำนวน 31 รูป / ดู 611 ครั้ง )
พิธีเปิด-ปิด กีฬาสี
( จำนวน 89 รูป / ดู 2192 ครั้ง )