ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ซิสเตอร์อุรัยวัน มีศรี

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ฝ่ายบริหารและบุคลากร
บรรยากาศรอบโรงเรียน
แหล่งเรียนรู้
ภาพกิจกรรม

มอบเกียรติบัตรนักเรียนจิตอาสา
( จำนวน 8 รูป / ดู 11 ครั้ง )
กิจกรรมห้องเรียนสะอาด
( จำนวน 8 รูป / ดู 12 ครั้ง )
กิจกรรมวันเด็ก
( จำนวน 48 รูป / ดู 368 ครั้ง )
คริสตมาสภายใน
( จำนวน 38 รูป / ดู 360 ครั้ง )
ค่ายลูกเสือเนตรนารีประถม1-3
( จำนวน 15 รูป / ดู 125 ครั้ง )
ค่ายลูกเสือเนตรนารีมัธยม1-3
( จำนวน 85 รูป / ดู 746 ครั้ง )
ค่ายลูกเสือ-เนตรนารีประถม4-6
( จำนวน 29 รูป / ดู 247 ครั้ง )
กิจกรรมถวายความดีเพื่อพ่อหลวง
( จำนวน 29 รูป / ดู 481 ครั้ง )
อบรมครูคาทอลิก
( จำนวน 17 รูป / ดู 157 ครั้ง )
ฟื้นฟูจิตใจครูพุทธ
( จำนวน 40 รูป / ดู 230 ครั้ง )
พิธีร่วมถวายความไว้อาลัยพ่อหลวง
( จำนวน 61 รูป / ดู 857 ครั้ง )
แข่งขันทักษะวิชาการระดับกลุ่ม
( จำนวน 35 รูป / ดู 542 ครั้ง )