ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ซิสเตอร์ทิพวรรณ พรมกอง

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ฝ่ายบริหารและบุคลากร
บรรยากาศรอบโรงเรียน
แหล่งเรียนรู้
ภาพกิจกรรม

ต้อนรับคณะนิเทศ สถานศึกษาเอกชน บุรีรัมย์
( จำนวน 41 รูป / ดู 52 ครั้ง )
มิสซาศุกร์ต้นเดือน
( จำนวน 25 รูป / ดู 84 ครั้ง )
กิจกรรมกีฬาอนุบาลอำเภอปะคำ ประจำปี 2560
( จำนวน 8 รูป / ดู 49 ครั้ง )
กิจกรรมวันสุนทรภู่คู่ภาษาไทย
( จำนวน 53 รูป / ดู 485 ครั้ง )
กิจกรรมไหว้ครูระดับปฐมวัย
( จำนวน 24 รูป / ดู 116 ครั้ง )
พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนผู้นำค่ายเยาวชน
( จำนวน 20 รูป / ดู 194 ครั้ง )
แต่งตั้งสภานักเรียน
( จำนวน 8 รูป / ดู 88 ครั้ง )
กิจกรรมวันไหว้ครู
( จำนวน 60 รูป / ดู 501 ครั้ง )
ค่ายผู้นำเยาวชน สู่โรงเรียนคุณธรรม
( จำนวน 30 รูป / ดู 295 ครั้ง )
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2560
( จำนวน 54 รูป / ดู 323 ครั้ง )
มิสซาเปิดปีการศึกษา 2560
( จำนวน 35 รูป / ดู 310 ครั้ง )
ปฐมนิเทศน์นักเรีัยนระดับมัธยม
( จำนวน 12 รูป / ดู 172 ครั้ง )