ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ซิสเตอร์อุรัยวัน มีศรี

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ฝ่ายบริหารและบุคลากร
บรรยากาศรอบโรงเรียน
แหล่งเรียนรู้
ภาพกิจกรรม

ทัศนศึกษาม3 ชลบุรี
( จำนวน 25 รูป / ดู 119 ครั้ง )
ทัศนศึกษาป6 ระยอง
( จำนวน 24 รูป / ดู 105 ครั้ง )
ปัจฉิมม3 รุ่นออกัสติน7
( จำนวน 28 รูป / ดู 70 ครั้ง )
ปัจฉิมประถม6 รุ่น ดอกอัญชัญ 41
( จำนวน 45 รูป / ดู 95 ครั้ง )
มอบเกียรติบัตรนักเรียนจิตอาสา
( จำนวน 8 รูป / ดู 83 ครั้ง )
กิจกรรมห้องเรียนสะอาด
( จำนวน 8 รูป / ดู 72 ครั้ง )
กิจกรรมวันเด็ก
( จำนวน 48 รูป / ดู 511 ครั้ง )
คริสตมาสภายใน
( จำนวน 38 รูป / ดู 456 ครั้ง )
ค่ายลูกเสือเนตรนารีประถม1-3
( จำนวน 15 รูป / ดู 177 ครั้ง )
ค่ายลูกเสือเนตรนารีมัธยม1-3
( จำนวน 85 รูป / ดู 916 ครั้ง )
ค่ายลูกเสือ-เนตรนารีประถม4-6
( จำนวน 29 รูป / ดู 324 ครั้ง )
กิจกรรมถวายความดีเพื่อพ่อหลวง
( จำนวน 29 รูป / ดู 574 ครั้ง )