ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ซิสเตอร์ทิพวรรณ พรมกอง

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ฝ่ายบริหารและบุคลากร
บรรยากาศรอบโรงเรียน
แหล่งเรียนรู้
ภาพกิจกรรม

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2560
( จำนวน 54 รูป / ดู 75 ครั้ง )
มิสซาเปิดปีการศึกษา 2560
( จำนวน 35 รูป / ดู 90 ครั้ง )
ปฐมนิเทศน์นักเรีัยนระดับมัธยม
( จำนวน 12 รูป / ดู 77 ครั้ง )
เปิดเทอมวันแรก 15 พค.60
( จำนวน 25 รูป / ดู 184 ครั้ง )
กิจกรรมวันสงกรานต์
( จำนวน 38 รูป / ดู 257 ครั้ง )
ทัศนศึกษาม3 ชลบุรี
( จำนวน 25 รูป / ดู 344 ครั้ง )
ทัศนศึกษาป6 ระยอง
( จำนวน 24 รูป / ดู 266 ครั้ง )
ปัจฉิมม3 รุ่นออกัสติน7
( จำนวน 28 รูป / ดู 198 ครั้ง )
ปัจฉิมประถม6 รุ่น ดอกอัญชัญ 41
( จำนวน 45 รูป / ดู 326 ครั้ง )
มอบเกียรติบัตรนักเรียนจิตอาสา
( จำนวน 8 รูป / ดู 173 ครั้ง )
กิจกรรมห้องเรียนสะอาด
( จำนวน 8 รูป / ดู 164 ครั้ง )
กิจกรรมวันเด็ก
( จำนวน 48 รูป / ดู 650 ครั้ง )