ดอกไม้ประจำโรงเรียน
ดอกไม้เฟื่องฟ้า
ลักษณะเด่นของดอกเฟื่องฟ้า
 
มีลำต้นที่แข็งแรง เลื้อยไปได้ไกล
คนโปราณเชื่อว่า ปลูกเฟื่องฟ้าไว้ประจำบ้าน สร้างคุณค่าของชีวิตให้สูงขึ้น เพราะได้รับสมญาว่า เป็นราชินีแห่งไม้ประดับ  คนจีนเชื่อว่า ดอกเฟื่องฟ้าบานแสดงถึง ความเบิกบาน  ความสว่างไสว  ความรุ่งเรือง ที่ก้าวไกลแห่งชีวิต
 นักเรียนมารดาทุกคนมีลักษณะเหมือนกับดอกเฟื่องฟ้าที่สวยงาม