สีประจำโรงเรียน
สีฟ้า - สีขาว
สีฟ้า หมายถึง ความชื่นชมยินดี  เป็นสีประจำพระแม่มารีย์ซึ่งเป็นองค์อุปภัมภ์ของโรงเรียน
 
สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ ความศรัทธา ความเชื่อมั่นในความดี